Jak działa pamięć człowieka?

Wydaje się, że rzeczą oczywistą jest zapamiętywanie. W swoim umyśle zapisujemy wspomnienia, informacje i umiejętności, które wykorzystujemy każdego dnia. Możemy odszukać w pamięci wiedzę, jaką nabyliśmy w szkole, a nawet przypomnieć sobie pewne wspomnienia z wczesnego dzieciństwa. Pamięć ludzka to jedna z funkcji naszego mózgu. Jak właściwie działa?

Continue Reading „Jak działa pamięć człowieka?”

Czytanie książek wzbogaca umysł

Literatura jest przejawem artystycznej twórczości człowieka, tak jak malarstwo, rzeźba czy muzyka. Jest wyrazem emocji, przeżyć wewnętrznych i realnych pisarza. To dzięki kunsztowi literackiemu autora można czytać wspaniałe dzieła – prozę, poezję czy dramaty. Czytanie to nie tylko doskonały sposób na spędzanie wolnego czasu i rozwijanie swojej wyobraźni, ale i „siłownia” dla naszego umysłu, co potwierdza, że rzeczywiście istnieje wiele powodów, dla których warto czytać książki.

Continue Reading „Czytanie książek wzbogaca umysł”