Jak działa pamięć człowieka?

Wydaje się, że rzeczą oczywistą jest zapamiętywanie. W swoim umyśle zapisujemy wspomnienia, informacje i umiejętności, które wykorzystujemy każdego dnia. Możemy odszukać w pamięci wiedzę, jaką nabyliśmy w szkole, a nawet przypomnieć sobie pewne wspomnienia z wczesnego dzieciństwa. Pamięć ludzka to jedna z funkcji naszego mózgu. Jak właściwie działa?

Funkcjonowanie naszego mózgu

Mózg człowieka jest centralnym ośrodkiem nerwowym, który pełni funkcję superkomputera w większej sieci, albo centrum dowodzenia, zawiadującym całym systemem nerwowym. Jego działanie jest przedmiotem badań naukowców na całym świecie, ale dotychczas nie do końca zgłębiono wszystkie fascynujące funkcje mózgu.

Czytanie książek wzbogaca umysł

Literatura jest przejawem artystycznej twórczości człowieka, tak jak malarstwo, rzeźba czy muzyka. Jest wyrazem emocji, przeżyć wewnętrznych i realnych pisarza. To dzięki kunsztowi literackiemu autora można czytać wspaniałe dzieła – prozę, poezję czy dramaty. Czytanie to nie tylko doskonały sposób na spędzanie wolnego czasu i rozwijanie swojej wyobraźni, ale i „siłownia” dla naszego umysłu, co […]

Czym jest pamięć mięśniowa?

Ludzki organizm działa jak super komputer, który zapamiętuje wszystko, czego doświadcza zmysłami. Uczy się informacji docierających zewnątrz. Jest w stanie dostosować się do różnych warunków życia, czyli ma zdolność do adaptacji, a z nią związana jest tak zwana pamięć mięśniowa. Czym ona jest i jak się przejawia?