Kiedy dziecko powinno zacząć uczyć się czytać?

Czy uczeń pierwszej klasy szkoły podstawowej powinien umieć czytać? Zasadniczo tak, ponieważ jest to podstawowa umiejętność dziecka w wieku 7-8 lat. Kiedy zatem należy rozpocząć naukę czytania? Czy przedszkole powinno ją realizować?

Systematyczna nauka i reżim pracy

Wielkie osiągnięcia są wynikiem systematycznej pracy i pogłębionej nauki. Trzeba mieć w sobie sporo samodyscypliny, aby móc dążyć skutecznie do wyznaczonych celów. Można się jej nauczyć poprzez wykorzystanie odpowiednich systemów pomagających zorganizować czas pracy i nauki. Wśród nich wymienia się system pomodoro oraz timery.