Systematyczna nauka i reżim pracy

Wielkie osiągnięcia są wynikiem systematycznej pracy i pogłębionej nauki. Trzeba mieć w sobie sporo samodyscypliny, aby móc dążyć skutecznie do wyznaczonych celów. Można się jej nauczyć poprzez wykorzystanie odpowiednich systemów pomagających zorganizować czas pracy i nauki. Wśród nich wymienia się system pomodoro oraz timery.

Na czym polega technika pomodoro?

Pomodoro to szczególny system zarządzania czasem pracy i nauki. Jego nazwa wzięła się od kuchennego minutnika, w kształcie pomidora. U podstaw tej techniki leży koncentracja na wybranym zadaniu przez pełne 25 minut. W tym czasie pracujemy lub uczymy się, bez poświęcania choć minuty na inne cele. Nie można pozwolić, aby ktokolwiek lub cokolwiek przerwało 25-minutowy cykl pracy. Minuty odmierza oczywiście sekundnik pomodoro.

Po upływie założonego czasu możemy odpocząć i poświęcić np. kolejne 5, 10 czy 15 minut na dowolne cele – przeglądanie serwisów społecznościowych, robienie kawy lub herbaty, rozmowy z przyjaciółmi czy współpracownikami. Podczas przerwy nie robimy nic co jest związane z pracą. Kiedy przerwa mija, znów wracamy do pełnego, 25-minutowego cyklu i poświęcamy go w całości na to, co mamy zaplanowane.
Decydując się na stosowanie techniki pomodoro można wyraźnie poprawić własną efektywność i skuteczność przyswajania wiedzy lub pracy. Najlepiej sporządzić przy tym wykaz zadań do wykonania i na jego szczycie ustawić te zadania, które są najważniejsze i należy je wykonać w pierwszej kolejności.

Timery w pracy i w nauce

Zwykły stoper w telefonie lub w zegarku może być doskonałą pomocą w organizacji pracy i nauki oraz w nauce systematyczności. Można wyznaczać sobie zadania do wykonania w konkretnym czasie, układając je w listę według ważności i długości trwania poszczególnych czynności. W ten sposób porządkujemy i systematyzujemy naukę oraz pracę, w zależności od wykonywanych działań. Dzięki temu uczymy się więcej, pracujemy lepiej i bardziej wydajnie, a męczymy się przy tym zdecydowanie mniej. Poświęcamy też na pracę lub naukę mniej czasu, niż bez stosowania timerów.