Studia dają kontakty

Czy po pięciu latach studiów student dysponuje obszerną wiedzą dotyczącą kierunku swojej edukacji? Niekoniecznie, nie jest to normą, o ile nie studiujemy prawa, medycyny, weterynarii czy budownictwa. Na takich studiach jak zarządzanie czy marketing studenci mają tylko pobieżną wiedzę dotyczącą narzędzi marketingowych czy zasad zarządzania przedsiębiorstwem. Czy zatem warto poświęcać na nie 5, czy więcej lat życia? Tak, ponieważ pomagają zgromadzić cenne kontakty.

Wiedza ze studiów

Problemem polskich uczelni jest to, że kształcą zbyt wielu studentów, a na niektórych kierunkach poziom nauczania jest zbyt niski, przez co część studentów nie ma co na nich robić. Pobieżne poznawanie tematów z zakresu finansów, bankowości czy rachunkowości z żadnego żaka nie uczyni specjalisty w tej dziedzinie. W tym rozumieniu studia nie dają wiedzy, a jedynie pozwalają czerpać korzyści z tzw. życia studenckiego.

Kontakty na przyszłość

Ważną kwestią związaną ze studiami jest to, że kształtują pewne kontakty na przyszłość. Warto udzielać się podczas nauki na studiach w różnych organizacjach studenckich. Niektóre pozwalają już na etapie studiów założyć swój własny biznes, jak np. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. Biznes założony na etapie studiów jest wspierany przez fachowców z uczelni. Można korzystać ze wsparcia mentorów oraz specjalistów od rachunkowości. Dlatego przedsiębiorca-student może skupić się na swojej głównej dziedzinie działalności.
Kontakty z innymi studentami działającymi w inkubatorach, którzy również dopiero rozpoczynają swoją przygodę z biznesem, mogą przydać się w przyszłości do kooperacji czy zdobywania nowych klientów.

Podobnie jest w przypadku innych organizacji studenckich, a i na samych studiach można poznawać ciekawych ludzi, uczyć się od nich, nawiązywać nowe przyjaźnie, które często trwają przez całe życie. Takie kontakty czasem okazują się znacznie cenniejsze niż sam dyplom i wiedza zdobyta podczas uczęszczania na zajęcia na uczelni wyższej, ale w tym wszyscy utwierdzamy się z czasem.