Najlepsze Polskie uczelnie

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” co roku przygotowuje ranking najlepszych uczelni wyższych w Polsce. Fundacja umieszcza poszczególne szkoły wyższe na swojej liście, pod nadzorem Kapituły, którą w roku 2017 kierował prof. Michał Kleiber. Jakie uczelnie znajdują się na szczycie takiej listy?

Metodologia oceny

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2017 został stworzony na podstawie oceny poszczególnych uczelni. W 18. z kolei rankingu ujęto 168 uczelni oraz 68 kierunków studiów. Zestawienie przygotowano w oparciu o kilka kryteriów:

 • prestiż,
 • absolwenci na rynku pracy,
 • innowacyjność,
 • potencjał naukowy,
 • efektywność naukowa,
 • warunki kształcenia,
 • umiędzynarodowienie.

W 18. Rankingu Szkół Wyższych wykorzystano ponadto wskaźnik „Ekonomiczne Losy Absolwentów” oraz „Jakość przyjętych na studia”, mierzona m.in. na podstawie wyników egzaminów maturalnych.

Pierwsze miejsca wśród uczelni publicznych

Na pierwszym miejscu Rankingu Szkół Wyższych w Polsce w 2017 roku znalazł się Uniwersytet Warszawski, ze wskaźnikiem rankingowym 100 proc. Tuż za nim z wynikiem 99,9 proc. uplasował się Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Na trzecim miejscu zaś została ulokowana Politechnika Warszawska, która uzyskała wynik 86 proc. W pierwszej piątce rankingowej sklasyfikowano ex aequo: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 82,2 proc. oraz Politechnika Wrocławska – 82,1 proc. Na kolejnych miejscach były:

 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – 77,5 proc.,
 • Uniwersytet Wrocławski – 73,7 proc.,
 • Gdański Uniwersytet Medyczny – 68,2 proc.,
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – 66,4 proc.,
 • Politechnika Gdańska – 65,1 proc.,
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny – 65 proc.

Pierwsze miejsca wśród uczelni niepublicznych

Za najlepszą uczelnię niepubliczną uznano, podobnie jak w poprzednich rankingach, Akademię Leona Koźmińskiego w Warszawie, która uzyskała wskaźnik rankingowy 100 proc. Na kolejnych miejscach znalazł się Uniwersytet SWPS – 79 proc., Uczelnia Łazarskiego w Warszawie – 73,5 proc., Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie – 67,5 proc. oraz Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej – 59,4 proc.