Kiedy dziecko powinno zacząć uczyć się czytać?

Czy uczeń pierwszej klasy szkoły podstawowej powinien umieć czytać? Zasadniczo tak, ponieważ jest to podstawowa umiejętność dziecka w wieku 7-8 lat. Kiedy zatem należy rozpocząć naukę czytania? Czy przedszkole powinno ją realizować?

Czytanie globalne

Najnowsze metody nauki wczesnoprzedszkolnej wskazują, że nigdy nie jest za wcześnie na naukę czytania. Niektóre źródła sugerują nawet, że niemowlęta mogą się tego uczyć. Mówimy wówczas o czytaniu globalnym, polegającym na zapamiętywaniu wyglądu wyrazów i ich znaczenia, dokładnie tak samo jak dorośli interpretują piktogramy i symbole. Nie jest to jeszcze stricte zwykła metoda nauki czytania, ale pierwszy krok, który ułatwi dziecku naukę w przyszłości.
Nie można jednak zmuszać dziecka do nauki czytania globalnego czy poznawania liter we wczesnym dzieciństwie. Możemy zniechęcić je do takiej pracy. Słowem, nie każdy niemowlak może rozpocząć z powodzeniem i z korzyścią dla własnego umysłu naukę czytania. Jeśli dziecko nie jest na to gotowe, lepiej zaniechać takiego działania. Wszystko zależy od indywidualnych predyspozycji dziecka.

Nauka czytania w okresie przedszkolnym

Dziecko można uczyć rozpoznawania liter i składania ich w sylaby, wyrazy, a później w całe zdania, jeśli jest już na to gotowe. Trudno w sposób uniwersalny określić, kiedy w dzieciństwie następuje ten moment. Osobiste przygotowanie dziecka i jego zdolności do czytania decydują, kiedy rozpocząć naukę.
Uznaje się za normę, jeśli dziecko uczy się podstaw czytania przed piątym rokiem życia. To wyraz zdobywania podstawowych umiejętności w tym zakresie, choć jest to wczesny start. Tradycyjnie naukę czytania powinno się rozpoczynać w wieku 6-7 lat, choć na tym etapie dziecko musi mieć już za sobą pierwszy kontakt z literami. Przez kolejne lata, na etapie 1, 2 i 3 klasy szkoły podstawowej nauczyciele powinni umiejętnie stymulować naukę czytania u swoich uczniów, aby udoskonaliły technikę składania zdań i umiały finalnie czytać płynnie. Ten moment przychodzi na różnym etapie, w zależności od dziecka.