Funkcjonowanie naszego mózgu

Mózg człowieka jest centralnym ośrodkiem nerwowym, który pełni funkcję superkomputera w większej sieci, albo centrum dowodzenia, zawiadującym całym systemem nerwowym. Jego działanie jest przedmiotem badań naukowców na całym świecie, ale dotychczas nie do końca zgłębiono wszystkie fascynujące funkcje mózgu.

Budowa mózgu

Ludzki mózg składa się z dwóch półkul – prawej i lewej. Są one lekko asymetryczne i działają niezależnie względem siebie. Nie wszystkie funkcje prawej i lewej części ciała są przypisane do odpowiednich półkul. Pole widzenia lewego oka jest analizowane przez prawą półkulę, a na przykład dźwięki słyszane przez prawe ucho są analizowane przez lewą półkulę mózgu.
Człowiek jako najinteligentniejsza istotna na Ziemi ma mózg pofalowany, o licznych bruzdach. Oprócz tego mamy dobrze rozwinięte płaty czołowe, z których poszczególne odpowiadają za planowanie, myślenie logiczne, myślenie abstrakcyjne czy samokontrolę.

Jak działa nasz mózg?

Mózg budują komórki nerwowe, nazywane neuronami, których może być w mózgu od 90 do nawet 200 miliardów. Nieporównywalnie więcej jest połączeń między nimi, co tworzy niewyobrażalnie skomplikowaną sieć, przesyłającą impulsy nerwowe, jako nośniki informacji z różnych części naszego ciała właśnie do mózgu, gdzie są one analizowane. Dzięki synapsom można przekazywać impulsy z jednej komórki na drugą, co wymaga udziału neuroprzekaźników lub wykorzystania impulsu elektrycznego. Im większa siła połączeń między neuronami, tym lepsza jest nasza pamięć. Można je ćwiczyć, poprzez nabywanie nowej wiedzy czy umiejętności, poznawanie nowych ludzi czy doświadczanie nowych rzeczy.

Dzięki pracy mózgu możemy interpretować docierające do nas bodźce. Mózg odbiera i dokonuje selekcji ważnych informacji, zapisując je przy okazji w pamięci. Nasz mózg ma zdolności poznawcze, które przejawiają się poprzez prawidłowe działanie zmysłów, czyli interpretowaniu procesów sensorycznych. Ma umiejętność selekcjonowania bodźców, co wiąże się z gotowością do określonego działania. Ważne jest też rozumowanie, czyli zdolność do prawidłowego wykorzystywania zdobytej wiedzy i umiejętności.