Czym jest pamięć mięśniowa?

Ludzki organizm działa jak super komputer, który zapamiętuje wszystko, czego doświadcza zmysłami. Uczy się informacji docierających zewnątrz. Jest w stanie dostosować się do różnych warunków życia, czyli ma zdolność do adaptacji, a z nią związana jest tak zwana pamięć mięśniowa. Czym ona jest i jak się przejawia?

Zjawisko pamięci mięśniowej

Pamięć mięśniowa, nazywana również pamięcią ruchową, jest ciekawym zjawiskiem występującym u osób aktywnych fizycznie. To proces, w którym organizm zapamiętuje wysiłek fizyczny i poziom wytrenowania. Przyzwyczaja się do niego i we właściwy sposób dostosowuje. To rodzaj nieświadomej pamięci motorycznej, która pozwala człowiekowi na wykonywanie wyuczonych ruchów w sposób automatyczny, ograniczając przy tym rolę mózgu. Można też powiedzieć, że pamięć mięśniowa jest mechanizmem, dzięki któremu nasze ciało jest w stanie adaptować się do zmieniających się warunków zewnętrznych.

Szybka regeneracja

To właśnie pamięć mięśniowa odpowiada za szybszą regenerację organizmu. Jak wiadomo, każde ćwiczenie osłabia nas i powoduje bolesność mięśni, co mija z celem, jeśli wystarczająco często powtarzamy ten sam zakres ćwiczeń. Organizm po prostu przyzwyczaja się – adaptuje do takich ruchów i zakresu aktywności.
W głębi procesu kształtowania się pamięci mięśniowej leżą zmiany, które powodują przyspieszenie pracy neuronów motorycznych i pojawienie się nowych synaps pomiędzy komórkami nerwowymi. Dzięki nim procesy przekazywania impulsów nerwowych także przyspieszają. Pamięć mięśniowa poprawia działanie kory ruchowej, a to z kolei powoduje zwiększenie liczby naczyń krwionośnych odżywiających je. Przebudowują się nie tylko komórki nerwowe, ale i mięśniowe. Zwiększa się liczba jąder w komórkach tkanki mięśniowej, co spowodowane jest tym, że wysiłek fizyczny oddziałujący regularnie na włókna mięśniowe wymaga produkcji większej ilości kurczliwych struktur. Biologicznie związane jest to z tworzeniem nowych miofibryli, a uściślając z produkcją większej ilości aktyny i miozyny.