Jak działa pamięć człowieka?

Wydaje się, że rzeczą oczywistą jest zapamiętywanie. W swoim umyśle zapisujemy wspomnienia, informacje i umiejętności, które wykorzystujemy każdego dnia. Możemy odszukać w pamięci wiedzę, jaką nabyliśmy w szkole, a nawet przypomnieć sobie pewne wspomnienia z wczesnego dzieciństwa. Pamięć ludzka to jedna z funkcji naszego mózgu. Jak właściwie działa?

Funkcjonowanie naszego mózgu

Mózg człowieka jest centralnym ośrodkiem nerwowym, który pełni funkcję superkomputera w większej sieci, albo centrum dowodzenia, zawiadującym całym systemem nerwowym. Jego działanie jest przedmiotem badań naukowców na całym świecie, ale dotychczas nie do końca zgłębiono wszystkie fascynujące funkcje mózgu.

Czytanie książek wzbogaca umysł

Literatura jest przejawem artystycznej twórczości człowieka, tak jak malarstwo, rzeźba czy muzyka. Jest wyrazem emocji, przeżyć wewnętrznych i realnych pisarza. To dzięki kunsztowi literackiemu autora można czytać wspaniałe dzieła – prozę, poezję czy dramaty. Czytanie to nie tylko doskonały sposób na spędzanie wolnego czasu i rozwijanie swojej wyobraźni, ale i „siłownia” dla naszego umysłu, co […]

Studia dają kontakty

Czy po pięciu latach studiów student dysponuje obszerną wiedzą dotyczącą kierunku swojej edukacji? Niekoniecznie, nie jest to normą, o ile nie studiujemy prawa, medycyny, weterynarii czy budownictwa. Na takich studiach jak zarządzanie czy marketing studenci mają tylko pobieżną wiedzę dotyczącą narzędzi marketingowych czy zasad zarządzania przedsiębiorstwem. Czy zatem warto poświęcać na nie 5, czy więcej […]

Postacie, które przerwały studia

Czy posiadanie wyższego wykształcenia gwarantuje sukces, a rezygnacja ze studiów od razu skazuje nas na wykonywanie pracy fizycznej? W historii jest wiele przykładów naprawdę wybitnych postaci, które nie podjęły studiów lub przerwały rozpoczętą naukę, dla wyższych celów.

Najlepsze Polskie uczelnie

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” co roku przygotowuje ranking najlepszych uczelni wyższych w Polsce. Fundacja umieszcza poszczególne szkoły wyższe na swojej liście, pod nadzorem Kapituły, którą w roku 2017 kierował prof. Michał Kleiber. Jakie uczelnie znajdują się na szczycie takiej listy?

Kiedy dziecko powinno zacząć uczyć się czytać?

Czy uczeń pierwszej klasy szkoły podstawowej powinien umieć czytać? Zasadniczo tak, ponieważ jest to podstawowa umiejętność dziecka w wieku 7-8 lat. Kiedy zatem należy rozpocząć naukę czytania? Czy przedszkole powinno ją realizować?

Studia zaoczne czy dzienne?

Wybór kierunku studiów jest wyzwaniem dla każdej młodej osoby, zaraz po maturze, ponieważ podejmuje ona decyzję, która zaważy na jej dalszym życiu i karierze zawodowej. Kiedy kierunek jest już wybrany, pozostaje jeszcze kwestia tego, czy studiować w trybie dziennym, czy zaocznym? Na co się zdecydować i jakie kryteria wziąć przy tym pod uwagę?

Czym jest pamięć mięśniowa?

Ludzki organizm działa jak super komputer, który zapamiętuje wszystko, czego doświadcza zmysłami. Uczy się informacji docierających zewnątrz. Jest w stanie dostosować się do różnych warunków życia, czyli ma zdolność do adaptacji, a z nią związana jest tak zwana pamięć mięśniowa. Czym ona jest i jak się przejawia?

Systematyczna nauka i reżim pracy

Wielkie osiągnięcia są wynikiem systematycznej pracy i pogłębionej nauki. Trzeba mieć w sobie sporo samodyscypliny, aby móc dążyć skutecznie do wyznaczonych celów. Można się jej nauczyć poprzez wykorzystanie odpowiednich systemów pomagających zorganizować czas pracy i nauki. Wśród nich wymienia się system pomodoro oraz timery.